GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Pravidla pro poskytování dotací a finančních darů

Vážení spoluobčané.

Rádi bychom vás informovali, že budeme podporovat různé volnočasové, společenské, sportovní, kulturní, ale i jiné prospěšné akce a aktivity. Proto jsme pro Vás připravili jasná a jednotná pravidla pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce Zdiby.

JAK - O dotaci či dar je možné požádat pouze na formuláři, který je přílohou pravidel.

KDY - Žádost o dotaci bude možné podávat na následující rok vždy do 15. listopadu příslušného roku. V danou chvíli jsme prodloužili pro r. 2019 nastavenou lhůtu k podávání žádostí o dotaci do 31.3.2019. Žádost o finanční dar je možné podat kdykoliv v průběhu roku.

KOLIK - rada obce může rozhodovat o poskytnutí finančního daru pro 1 žadatele/1 rok do výše 20.000,- Kč a o poskytnutí dotace pro 1 žadatele/1 rok do výše 50.000,- Kč.

O vyšších částkách rozhoduje zastupitelstvo obce Zdiby.

 

Příslušné rozhodnutí Rady obce Zdiby najdete v kolonce Rada obce - Usnesení rady obce:

17/3/2019 - Usnesení RO - Pravidla pro přidělování dotací

 

 

Datum a čas: 05.02.2019 23:23
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky