GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zdiby - čtvrtek 12.3.2020

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

SVOLÁVÁM

zasedání zastupitelstva Obce Zdiby,

které se koná dne

12. 3. 2020 od 17.30 hodin

ve společenském domě ve Veltěži, Průběžná č.p. 114, Zdiby

Návrh programu:

 1. a) Zahájení.

b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z posledního zastupitelstva obce

c) Schválení programu.

 1. Informace o činnosti orgánů obce.
 2. Dohoda o narovnání se zhotovitelem nástavby ZŠ na budově MŠ sdružením Společnost TA – ZŠ Zdiby (TREPART s.r.o., Auböck s.r.o.).
 3. Zřizovací listina organizace Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace.
 4. Koupě pozemku parc. č. 374/29, k.ú. Zdiby, výběr poskytovatele úvěru a schválení investičního úvěru – úvěrové smlouvy.
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2020 k rozpočtu obce.
 6. Koupě spoluvlastnického podílu o velikosti 13/48 na pozemku parc. č. 25/28, k.ú. Zdiby.
 7. Záměr směny spoluvlastnického podílu o velikosti 35/48 na pozemku parc. č. 25/28, k.ú. Zdiby za výměrou odpovídající část pozemku parc. č. 488/2, k.ú. Zdiby.
 8. K záměru prodeje spoluvlastnického podílu obce o velikosti 1/18 na pozemku parc. č. 45/12, k.ú. Brnky.
 9. Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdiby na r. 2020–2025.
 10. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce – AktivKid z.s., Klub biatlonu Klecany p.s., TJ Sokol Veltěž.
 11. Žádosti o finanční dary z rozpočtu obce – Myslivecký spolek Zdiby – Klecany.
 12. Prodej části obecního pozemku parc. č. 473/29, k.ú. Zdiby.
 13. Vyhláška o zákazu volného pobíhání psů.
 14. Zpráva o investičních příspěvcích
 15. Dodatek č. 4 ke smlouvě –  kanalizace Etapa 1
 16. Prodej části obecního pozemku parc. č. 491-10, k.ú. Zdiby
 17. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
 18. Dodatek č. 1 ke smlouvě – kanalizace Etapa 2

 

 

JUDr. Eva Slavíková v. r.

starostka

Datum a čas: 10.03.2020 15:59
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky