GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (KO)

Každý občan trvale bydlící v obci Zdiby, je dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství povinen platit poplatek za svoz komunálního odpadu.

Termín splatnosti je vždy k 28. 2 daného roku.

Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ PREFERUJEME PLATBY PŘEVODEM NA ÚČET OBCE

Platba za svoz komunálního odpadu na rok 2022 pro občany trvale bydlící v obci Zdiby

• výše plateb: 800 Kč/osoba

• způsoby platby:

- převodem na účet obce 2623201/0100 - do poznámky je nutné uvést adresu trvalého pobytu a jména osob, za které je platba uskutečněna. Známku na vývoz nádoby obdržíte na podatelně OÚ po připsání platby na účet obce.  nebo

- na pokladně obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (v hotovosti nebo platební kartou). 

Platba komunálního odpadu na rok 2022 za objekty

 poplatníkem je vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, která je umístěna na území obce

• výše plateb: 800,- Kč za objekt

        + 1.025, -Kč/rok v případě, že máte u objektu samostatnou sběrnou nádobu

• způsoby platby: - na pokladně Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (v hotovosti nebo platební kartou) nebo

                               - složenkou nebo

                               - převodem na účet obce (PREFEROVANÝ ZPŮSOB PLATBY)

  Číslo účtu:                                            2623201/0100

Variabilní symbol:                                1122

Specifický symbol:                               katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

k.ú. Přemyšlení:                                     5

k.ú. Zdiby:                                               7

k.ú. Brnky:                                               8

Do poznámky:                                 adresa  objektu a jméno vlastníka

Důležité: neidentifikovatelná platba bude vrácena zpět a plátce této platby bude veden jako dlužník!!!

Datum a čas: 10.01.2022 11:52
Napsal:
Kategorie: Ostatní

Patička stránky