GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTOVÝMI DNY

PROJEKTOVÝ DEN I. - ZLATÝ KOPEC

Přes 100 občanů si přišlo povídat s paní starostkou a vedením obce na Zlatý kopec. Vyslechli si stručné představení jak o hlavních projektech obce, tak o těch, které připravujeme na Zlatém kopci. Rozproudila se diskuze, která nakonec trvala téměř 3 hodiny, počasí nám přálo, bylo to fajn.

PROJEKTOVÝ DEN II. - CENTRUM OBCE

Přestože byl pracovní den (úterý 14.6.), na diskuzi o projektech přišlo přes 50 občanů.

Tento projektový den byl trochu formálnější. Nešlo to jinak, protože v rámci programu proběhlo veřejné projednání změny č. 3 ÚP (škola) a územní studie Nová náves, kterým nás provedly odpovědné týmy projektantů.

Na záznam výkladu krajinářské architektky se můžete podívat ve videu zde: https://www.facebook.com/watch/?v=1510096092722087

Zároveň připomínáme možnost vyjádřit Váš názor k územní studii Nová náves prostřednictvím komentáře na FB obce nebo prostřednictvím online dotazníku či dotazníku, který bude vložen do nového čísla Zdibského zpravodaje.

Územní studii v plném znění jsme zveřejnili na webu obce: https://www.obeczdiby.cz/formular/us-zdiby_pracovni-verze-06-2022.pdf

PROJEKTOVÝ DEN III. - HOLOSMETKY

Projektový den věnovaný Holosmetkům proběhl v neděli 19.6. v hospodě Na Plácku a navzdory horkému počasí se našla řada těch, kteří přišli diskutovat o projektech v obci.

 

Díky všem za účast a aktivní zájem!

 

Poslední projektový den se uskuteční tuto neděli 26.6.  od 17 hodin na Brnkách

Začínáme Slavností svěcení křížku, který jsme našli při stavebních pracích při úpravě návsi na Brnkách. Nechali jsme jej zrenovovat, osadit, zjistili jeho historii a historii návsi a rádi to vše všichni společně s panem farářem oslavíme a připomeneme, včetně kulturního programu - Kaštánek Zdiby - a malého pohoštění pro všechny

 

Datum a čas: 22.06.2022 13:43
Napsal:
Kategorie: Ostatní

Patička stránky