GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Novinky na webu - 7. až 21. května 2021

 

Změny provedené od 7. do 21. května 2021

 

 1. Dokumenty přidané na Úřední desku:

Název

Značka

Typ

Původce

Zveřejněno od

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZDIBY Č. 6/2021

1922/2021/ZD

Obec. záv. vyhl./nař.

Obec Zdiby

21.5.2021

Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Stavební úpravy a dostavba RD

1882/2021/ZD

Dokumenty

SÚ Klecany

18.5.2021

Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Stavební úpravy a dostavba RD

1878/2021/ZD

Dokumenty

SÚ Klecany

18.5.2021

VV - Žádost o vydání společného povolení - p.č.115/9 v k.ú. Přemýšlení

1791/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

MěÚ Brandýs n.L.

12.5.2021

VV - Žádost o vydání společného povolení - Zdiby vodovod Zlatý kopec

1762/2021/ZD

Obec. záv. vyhl./nař.

MěÚ Brandýs n.L.

11.5.2021

VV- Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00

1737/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

10.5.2021

ZVEŘ. ZÁMĚRU Pronájmu poz. 488-3, Zdiby

1664/2021/ZD

Záměr obce - majetek

Obec Zdiby

10.5.2021

Oznámení o vyložení návrhu změněné mapy BPEJ parcela 426/1 v k.ú. Zdiby

1721/2021/ZD

Dokumenty

Státní pozemkový úřa

7.5.2021

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021

001719/2021/ZD

Oznámení

Krajská hygiena

7.5.2021

 

 1. V záhlaví stránky byla umístěna ikona mapového portálu GObce - v závislosti na vrstvách, které si zde vyberete, si můžete zobrazit např. vedení inženýrských sítí v obci, umístění lamp veřejného osvětlení, projektů v obci apod.
 1. Aktualizace stránky Covid 19 - INFORMACE v souladu s aktuálně platnými opatřeními
 1. V sekci Na čem pracujeme – Projekty v obci byly

zveřejněny popisy dalších projektů:

aktualizovány popisy projektů:

 1. V sekci Na čem pracujeme – Informace o činnosti byl zveřejněn přehled činnosti k 13.5.2021
 1. V sekci Rozvoj obceÚzemní plán nový – PŘÍPRAVA – byl zveřejněn Návrh zadání nového územního plánu z 6.5.2021, který byl projednán dne 13.5.2021 zastupitelstvem obce
 1. Zveřejněn zápis ze zastupitelstva obce konaného dne 15.4.2021
 1. Zveřejněn zápis ze 41. jednání rady obce
 1. V sekci Praktické informace pro občany – Kanalizace přehledně byl:
 • upraven termín pro připojení se na kanalizaci ve 2. etapě, a to na 30.9.2021 – změna termínu byla schválena zastupitelstvem obce dne 13.5.2021
 • aktualizován text k uzavírání smluv s provozovatelem kanalizace - firmou Stavokomplet
 • doplněny termíny poplatkové povinnosti pro 2. etapu kanalizace

 

Datum a čas: 21.05.2021 13:23
Napsal:
Kategorie: Novinky na webu

Patička stránky