GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Novinky na webu - 5. až 18. 6. 2021

 

Změny provedené od 5. do 18. června 2021

  1. Dokumenty přidané na Úřední desku:

Název

Značka

Typ

Původce

Zveřejněno od

Seznam usnesení 44. jednání Rady obce Zdiby ze dne 11.6.2021

2304/2021/ZD

Usnesení Rady

Obec Zdiby

17.6.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná 24.6.2021 od 17hod.

002302/2021/ZD

Konání Zastupitelstva

Obec Zdiby

16.6.2021

VV - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00

002266/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

15.6.2021

VV - oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu

002262/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

14.6.2021

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku obce p.č.155,158 k.ú. Brnky

2252/2021/ZD

Záměr obce - majetek

Obec Zdiby

14.6.2021

Záznam o opravě tiskové chyby

2251/2021/ZD

Oznámení

Obec Zdiby

14.6.2021

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060778923

2184/2021/ZD

Oznámení

STE

8.6.2021

BRNKY, p.p.č. 81/5 a 81/6 - Oznámení o realizaci majetku státu a vyhlášení konání elektronické aukce

2169/2021/ZD

Dokumenty

UZSVM

7.6.2021

Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Rekonstrukce a úprava chaty

2161/2021/ZD

Dokumenty

SÚ Klecany

7.6.2021

VV - Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V

1947/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

7.6.2021

 

 

  1. Byla aktualizována stránka COVID 19 – INFORMACE

  v souladu s aktuálně platnými opatřeními

  1. V sekci Úřední deska – Ostatní dokumenty byly zveřejněny následující smlouvy:

 

Smlouva nájemní - Old Post z 28.5.2021

 

Dohoda - město Odolena Voda ze 17.5.2021

 

Smlouva o dílo_Rozšíření_kanalizace_Zdiby-3.etapa z 12.5.2021

 

Smlouva kupní z 10.5.2021

 

Smlouva kupní ze 4.5.2021

 

Smlouva o dílo - BOZAMO - z 3.5.2021

 

Smlouva o bezúplatném převodu - ÚZSVM z 3.5.2021

 

Smlouva kupní z 3.5.2021

 

Smlouva kupní z 26.4.2021 - pozemek p.č. 113,k.ú. Brnky

 

Smlouva kupní z 26.4.2021-pozemek p.č.4661, k.ú. Zdiby

 

Smlouva kupní - FIRSAV z 26.4.2021

 

Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Veltěž z 20.4.2021

 

Smlouva o realizaci překládky CETIN z 20.4.2021

 

Darovací smlouva - HOSPIC TEMPUS z.s. z 9.4.2021

 

Smlouva o bezúplatném převodu - ÚZSVM z 24.3.2021

ROPID - dodatek č.19-linky č. 372 ze 14.6.2021

 

 

ROPID - dodatek č. 22_linka č. 371 ze 14.6.2021

 

 

ROPID - dodatek č. 17_linka č. 370

 

 

ROPID - dodatek č. 16_linka č. 373_958 ze 14.6.2021

 

 

 

 

Vyhledat je můžete, když ve filtru  ---kategorie---  v hlavičce stránky vyberete Smlouvy

 

  1. V sekci Na čem pracujeme – Projekty v obci

  Byl nově vložen projekt Výsadba stromů v obci Zdiby

  Byl aktualizován text projektu Úpravy veřejných prostranství

  Byl aktualizován text projektu Pořízení kompostérů pro občany obce Zdiby

  1. Byla zveřejněna obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2020
  1. Na stránce Zastupitelstvo obce – Program zastupitelstva byl zveřejněn návrh programu jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 24. 6. 2021
  1. Na stránce usnesení Rady obce byla zveřejněna usnesení z 41., 42. a 43 jednání RO
  1. Na stránce Rada obce – zápisy z jednání Rady obce byly zveřejněny zápisy z 42. a 43. jednání RO
  1. v sekci Komise Rady byly zřízeny 2 nové stránky:

 Komise pro kulturu, sport a volný čas a

 Komise pro sociální a zdravotní otázky,

kde byly zároveň zveřejněny první zápisy z jednání těchto komisí

 

  1. V sekci Praktické informace pro občany na stránce Pracovní nabídky byl zveřejněn inzerát ČSAD Střední Čechy na pozici řidič/ka autobusu

 

 

 

 

Datum a čas: 18.06.2021 14:53
Napsal:
Kategorie: Novinky na webu

Patička stránky