GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Novinky na webu - 24. 4. - 7. 5. 2021

 

 

Změny provedené od 24. dubna do 7. května 2021

  1. Dokumenty přidané na Úřední desku:

Název

Značka

Typ

Původce

Zveřejněno od

VYROZUMĚNÍ O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ - k výjimce z Opatření obecné povahy obce Zdiby č. 1/2019/OOP o stavební uzávěře

1036/2021/ZD

Dokumenty

Obec Zdiby

6.5.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 13.5.2021

1683/2021/ZD

Konání Zastupitelstva

Obec Zdiby

5.5.2021

Seznam usnesení 41. jednání Rady obce Zdiby ze dne 30.4.2021

1655/2021/ZD

Usnesení Rady

Obec Zdiby

4.5.2021

Seznam usnesení 11.jednání Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 15.4.2021

1654/2021/ZD

Usnes. Zastupitelstva

Obec Zdiby

4.5.2021

Zveřejnění záměru směny nem. majetku - z pozemku parc. č. 171, k.ú. Přemyšlení nově GP vyčleněné pozemky parc. č.171/4 a 171/5

1646/2021/ZD

Záměr obce - majetek

Obec Zdiby

3.5.2021

VV - 43333-V+K_Zdiby_Sedmidubský_Hadrava

1621/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

MěÚ Brandýs n.L.

3.5.2021

Veřejná vyhláška - Propojení ulic Pražská&Průběžná

1589/2021/ZD

Rozh. Kraj. úřadu

KÚ Středočeského kraje

28.4.2021

Vyhláška

001577/2021/ZD

Dokumenty

Obecní úřad Zdiby

27.4.2021

Veřejná vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2021

1057/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

FÚ pro Stř.kraj

26.4.2021

167 EX 2644/12-208-dražební vyhláška

1541/2021/ZD

Dražební vyhlášky

Exekutorský úřad Pra

26.4.2021

 

  1. COVID 19 - INFORMACE – stránka byla aktualizována – aktualizace dokumentů a textu v souladu s přijatými opatřeními

 

  1. Na stránce Obecní policie – Z činnosti OP byla zveřejněna Zpráva o činnosti Obecní policie  Zdiby za rok 2020 a koncepce s výhledem na roky 2021 – 2023

 

  1. V sekci Na čem pracujeme – Projekty v obci byly:

aktualizovány texty u projektů:

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku v ulici J. Kámena

Krajinářské řešení plochy zeleně Za sv. Jánem v Brnkách

nově přidány popisy projektů:

Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby

Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část

 

  1. V sekci Rozvoj obce byla vytvořena nová stránka – Změna č. 2 ÚP – Tramvaj, kde byla zveřejněna vyhláška z 27.4.2021 k návrhu změny územního plánu Zdib č. 2 a související dokumentace

 

  1. V sekci Rozvoj obce – EIA posouzení vlivu na ŽP byl doplněn závěr zjišťovacího řízení k Lomu v Klecanech

 

  1. Na stránce Zastupitelstvo obce – Program zastupitelstva byl zveřejněn program jednání, které se uskuteční 13.5.2021

 

  1. Na stránce Zastupitelstvo obce – Usnesení z roku 2021 byla zveřejněna usnesení přijatá na jednání zastupitelstva dne 15.4.2021

 

  1. Na stránce Rada obce – Usnesení Rady obce byla zveřejněna usnesení přijatá na 40. jednání rady obce

    10. Byl zveřejněn Zdibský zpravodaj č. 2/2021

 

 

 

Datum a čas: 07.05.2021 10:15
Napsal:
Kategorie: Novinky na webu

Patička stránky