GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Novinky na webu - 22. 5. - 4. 6. 2021

 

Změny provedené od 22. května do 4. června 2021

 

  1. Dokumenty přidané na Úřední desku:

Název

Značka

Typ

Původce

Zveřejněno od

Seznam usnesení 43. jednání Rady ze dne 27.5.2021

2050/2021/ZD

Usnesení Rady

Obec Zdiby

31.5.2021

Seznam usnesení 42. jednání Rady ze dne 21.5.2021

1939/2021/ZD

Usnesení Rady

Obec Zdiby

31.5.2021

Seznam usnesení 12. jednání Zastupitelstva ze dne 13.5.2021

1940/2021/ZD

Usnes. Zastupitelstva

Obec Zdiby

31.5.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k

2046/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

MŽP

31.5.2021

Vyhláška - zrušení veřejného projednání

2044/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Obec Zdiby

31.5.2021

VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00

1958/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

31.5.2021

VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav

1934/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

31.5.2021

VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 a VVURÚ

1928/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

31.5.2021

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

2026/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

MZe

28.5.2021

Rozpočtový výhled 2020-2025

987/2021/ZD

Rozp. a hosp. obce

Obec Zdiby

28.5.2021

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 + zpráva o výsledku přezkoumání

2021/2021/ZD

Rozp. a hosp. obce

Obec Zdiby

28.5.2021

Záměr směny nem. majetku - parc.č. 508/1 k.ú. Zdiby

2020/2021/ZD

Záměr obce - majetek

Obec Zdiby

28.5.2021

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VKM

2012/2021/ZD

Oznámení

Svazek měst a obcí V

27.5.2021

Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy domu pro rodinnou rekreaci

1980/2021/ZD

Stavební řízení

SÚ Klecany

26.5.2021

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765369

1986/2020/ZD

Oznámení

STE

26.5.2021

VV - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z3344/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP - opakované veřejné projednání

1946/2021/ZD

Obec. záv. vyhl./nař.

Magistrát HMP

24.5.2021

 

 

  1. Byla aktualizována stránka COVID 19 – INFORMACE

 v souladu s aktuálně platnými opatřeními

•  doplněna informace, jak postupovat v případě, že jste byli očkováni 1. dávkou v sokolovně ve Zdibech a nemůžete se  dostavit na 2. dávku

 

  1. V sekci Jak hospodaříme byl zveřejněn návrh závěrečného účtu za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdiby za rok 2020

 

  1. V sekci Na čem pracujeme – Projekty v obci byly aktualizovány přílohy u projektu Pěší propojení ulic Pražská – Průběžná

 

  1. V sekci Rozvoj obceÚzemní plán nový – PŘÍPRAVA – byl zveřejněn text návrhu zadání územního plánu, tak jak byl schválen zastupitelstvem dne 13.5.2021

 

  1. V sekci Rozvoj obce – Změna č. 2 ÚP Tramvaj – byla zveřejněna vyhláška o zrušení veřejného jednání

 

  1. Na stránce Komise rady byla zveřejněna informace o jmenování předsedů a tajemníků jednotlivých komisí

 

  1. V sekci Praktické informace pro občany – Kanalizace přehledně – doplněny odkazy na projekty jednotlivých etap kanalizace

 

  1. V sekci Praktické informace pro občany – Nakládání s odpady – byl doplněn odkaz na zpravodaj firmy EKO – KOM

 

  1. V sekci Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Jak podat žádost o informace – byla doplněna e-mailová adresa podatelny obecního úřadu Zdiby

 

 

Datum a čas: 04.06.2021 09:44
Napsal:
Kategorie: Novinky na webu

Patička stránky