GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Novinky na webu - 20. - 31.3.2021

 

Změny provedené od 20. do 31. března 2021

  1. Dokumenty přidané na Úřední desku:

Název

Značka

Typ

Původce

Zveřejněno od

Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP

1028/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

28.3.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Stavební úpravy a dostavba RD

996/2021/ZD

Oznámení

SÚ Klecany

23.3.2021

VV - Žádost o vydání společného povolení - p.č.115/9 v k.ú. Přemýšlení

991/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

MěÚ Brandýs n.L.

23.3.2021

 

  1. Byla provedena aktualizace povinně zveřejňovaných informací  -  v důsledku legislativní změny došlo ke změně v povinné struktuře zveřejňovaných informací
  1. Ostatních dokumentech bylo zveřejněno celkem 24 smluv, které byly uzavřeny od počátku roku 2021  - lze je vyhledat, když na stránce Ostatní dokumenty v poli kategorie vyberete Smlouvy
  1. V sekci Rozvoj obce Územní plán nový – PŘÍPRAVA – došlo k drobným formulačním změnám v průvodním textu
  1. Byl zveřejněn zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 28.12.2020
  1. Na stránce Rady obce byly zveřejněny

 zápisy z 38. a 39. jednání Rady obce

• a usnesení z 38. a 39. jednání Rady obce

  1. Na stránce Komise rady byly aktualizovány informace o zřízených komisích a o členech těchto komisí
  1. V sekci Praktické informace pro občany – na stránce Kanalizace - přehledně byl zveřejněn

• dodatek ke smlouvě o odvádění odpadních vod

• formulář pro ohlášení poplatkové povinnosti

  1. V sekci Praktické informace pro občany  - na stránce Sčítání lidu, domů a bytů 2021 byla provedena aktualizace:

• seznamu sčítacích komisařů

• textu  - např. prodloužení online sčítání do 11. 5. 2021

 

 

Datum a čas: 31.03.2021 09:00
Napsal:
Kategorie: Novinky na webu

Patička stránky