GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Novinky na webu - 18.9. až 8.10. 2021

 

Změny provedené od 18. září do 8. října 2021

 1. Dokumenty přidané na Úřední desku:

Název

Značka

Typ

Původce

Zveřejněno od

OOP - Oznámení o návrhu územního opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro MKD v Praze

3542/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

5.10.2021

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 21.10.2021

003551/2021/ZD

Oznámení

ČEZ Distribuce

1.10.2021

VV - Stanovení PÚP - Přemyšlení

3548/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

MěÚ Brandýs n.L.

1.10.2021

Seznam usnesení 14.jednání Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 23.9.2021

3478/2021/ZD

Usnes. Zastupitelstva

Obec Zdiby

29.9.2021

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZDIBY Č.3/2021

003493/2021/ZD

Obec. záv. vyhl./nař.

Obec Zdiby

29.9.2021

Rozpočtové opatření č. 1 obce Zdiby na rok 2021

3473/2021/ZD

Rozp. a hosp. obce

Obec Zdiby

24.9.2021

Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň

2641/21/ZD

Oznámení

Obecní úřad Zdiby

21.9.2021

 

 1. V sekci Úřední deska – Ostatní dokumenty byly zveřejněny následující uzavřené smlouvy:

Dodatek č.1 - USK ze 7.9.2021

Dodatek č 1 SOD Zpracovatel změny č 2 ÚP 3.9

Směnná smlouva z 11.8.2021

Směnná smlouva z 30.7.2021

Dodatek č. 1 z Příkazní smlouvě ELCOS GROUP z 20.7.2021

Dodatek č.1 ČOV - Stavokomplet z 12.7.2021

Nájemní smlouva - BRAMBOR38 z 9.7.2021

Příkazní smlouva - ELCOS GROUP z 8.7.2021

Smlouva o smlouvě budoucí darovací - Stř. kraj z 29.6.2021

Smlouva o dílo - USK s.r.o. - z 24.6.2021

Příkazní smlouva - MAS Nad Prahou z 23.6.2021

Smlouva o převodu vlast. práva - BMTO GROUP z 21.6.2021

Kupní smlouva Auto OP z 27.5.2021

 

 1. V sekci Jak hospodaříme – Rozpočet 2021 bylo zveřejněno Rozpočtové opatření č. 1
 1. V sekci Na čem pracujeme – Informace o činnosti byly zveřejněny Informace o činnosti obce k 23. 9. 2021
 1. V sekci Rozvoj obce – Změna č. 2 ÚP Tramvaj byl pro doplnění přidán již dříve zveřejněný dokument VVUR_změna č. 2 UP Zdiby
 1. V sekci Rozvoj obce – EIA posouzení vlivu na ŽP – byla k záměru rozšíření dálnice D8 přidána vizualizace
 1. V sekci Praktické informace pro občany – Kanalizace přehledně – v souladu s nově přijatou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 byly aktualizovány termíny pro 2. etapu kanalizace
 1. Byla aktualizována stránka Praktické informace pro občany – Volby
 1. V sekci Praktické informace pro občany – Jízdní řády byly zveřejněny nové jízdní řády platné od 11. 10. 2021
 1. Bylo zveřejněno číslo 4/2021 Zdibského zpravodaje

   

Datum a čas: 08.10.2021 14:23
Napsal:
Kategorie: Novinky na webu

Patička stránky