GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Novinky na webu - 10. - 23. 4. 2021

 

 

 

Změny provedené od 10. do 23.dubna 2021

  1. Dokumenty přidané na Úřední desku:

Název

Značka

Typ

Původce

Zveřejněno od

Rozhodnutí

001498/2021/ZD

Oznámení

Obecní úřad Zdiby

22.4.2021

VV - odvolání VÚPK Zdiby U Mlýna - Veronika Ženíšková

1506/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

KÚ Středočeského kraje

22.4.2021

Rozhodnutí

001487/2021/ZD

Oznámení

Obecní úřad Zdiby

22.4.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: veřejné osvětlení ulice Sedlecká cesta, Zdiby

1465/2021/ZD

Oznámení

SÚ Klecany

20.4.2021

Seznam usnesení 40. jednání Rady obce Zdiby ze dne 26.3.2021

1083/2021/ZD

Rada

Obec Zdiby

16.4.2021

Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2020

1380/2021/ZD

Dokumenty

Svazek měst a obcí V

16.4.2021

Závěr zjišťovacího řízení záměru "D0, stavba 520 Březiněves - Satalice" dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

1047/2021/ZD

Dokumenty

MŽP

16.4.2021

VV - DČOV Přemyšlení

1341/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

MěÚ Brandýs n.L.

14.4.2021

 

 

  1. Byly upraveny úřední hodiny OÚ Zdiby – opět je tak otevřeno i v úterý a čtvrtek od 8 do 12 h

 

  1. COVID 19 - INFORMACE – stránka byla aktualizována – aktualizace dokumentů a textu v souladu s přijatými opatřeními

 

  1. Ostatních dokumentech byly zveřejněny nové smlouvy:

•     Příkazní smlouva - V.J. z 9.3.2021

•     Smlouva o zápůjčce B. K. z 31.3.2021

•     Kupní smlouva s MAT EMPORIO z  8.4.2021

•     Smlouva o dílo - BOZAMO služby - V Remízkách  z 12.4.2021

•     Smlouva o dílo - BOZAMO služby - řešení návsi v Brnkách z 12.4.2021

•     Kupní smlouva KÄRCHER - zametací stroj ze 14.4.2021

 

  1. V sekci Na čem pracujeme – informace o činnosti – byly zveřejněny informace o činnosti orgánů obce k 15.4.2021
  1. V sekci Rozvoj obce – byl zveřejněn aktualizovaný Program rozvoje obce
  1. V sekci Rozvoj obce – Územní plán nový – PŘÍPRAVA – doplněn odkaz na dokument Jak probíhá pořizování nového ÚP
  1. V sekci Rozvoj obce – EIA posouzení vlivu na ŽP byla doplněna vyjádření EIA:

•     SKLADOVÁ A VÝROBNÍ HALA ODOLENA VODA

•     SOKP 518 RUZYNĚ – SUCHDOL

•     CTPARK PRAGUE NORTH D8.3, D8.4, D8.5, D8.6

•     SKLADOVÝ AREÁL EUROFROST CB – POSTŘIŽÍN

 

  1. V sekci Praktické informace pro občany  - Ztráty a nálezy byl zveřejněn nález klíče od auta
  1. Na stránce Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.-Žádosti byly zveřejněny následující dokumenty:

•   Odpověď na žádost ze dne 27.3.2021,

•   Rozhodnutí k žádosti o informace z 27.3.2021,

•   Poskytnutí informace z  16.3.2021

 

 

 

Datum a čas: 23.04.2021 13:17
Napsal:
Kategorie: Novinky na webu

Patička stránky