GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Novinky na webu - 1. - 9.4.2021

 

 

Změny provedené od 1. do 9.dubna 2021

  1. Dokumenty přidané na Úřední desku:

Název

Značka

Typ

Původce

Zveřejněno od

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021

1229/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

FÚ pro Stř.kraj

9.4.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rekonstrukce a úprava chaty

1187/2021/ZD

Oznámení

SÚ Klecany

7.4.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva na 15.4.2021

1169/2021/ZD

Konání Zastupitelstva

Obec Zdiby

7.4.2021

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU - Středočeský kraj, 482/1 a 488/1k.ú. Zdiby

1163/2021/ZD

Záměr obce - majetek

KÚ Středočeského kraje

7.4.2021

VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20

1033/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

5.4.2021

VP - CVZ V - Z 2882, 2900, 2931, 2958, 2960

1032/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

Magistrát HMP

5.4.2021

VV - DČOV Přemyšlení - odložení ústního jednání

1106/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

MěÚ Brandýs n.L.

1.4.2021

Stanovení PúP - Zdiby, MK - K Holosmetkům - Kalců.

1102/2021/ZD

Doruč. veř. vyhl.

MěÚ Brandýs n.L.

31.3.2021

ROZHODNUTÍ - o žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry vydané Opatřením obecné povahy č.1/2019/OOP o stavební uzávěře

1099/2021/ZD

Dokumenty

Obec Zdiby

31.3.2021

ZVEŘ. ZÁMĚRU Pronájmu poz. 171 k.ú. Přemyšlení

1096/2021/ZD

Záměr obce - pronáje

Obec Zdiby

31.3.2021

 

  1. COVID 19 - INFORMACE – stránka byla aktualizována

do příloh doplněny:                    Přehled služeb, které vám mohou v této době pomoci

Mimořádná opatření účinná od 12.4.2021

 v části Aktuální krizová opatření vlády byl doplněn stručný přehled, co se bude od 12.4.2021 měnit

aktualizován leták – respirátory a roušky pro občany Zdib

 

  1. Ostatních dokumentech byly zveřejněny dvě nové smlouvy:

Smlouva o smlouvě budoucí - Středočeský kraj - pěší propojení ulic Pražská a Průběžná z26.2.2021

Kupní smlouva - ATS-TELCOM PRAHA a.s. z 6.4.2021

 

  1. Byla zveřejněna pozvánka na jednání zastupitelstva obce vč. návrhu programu

 

  1. V sekci Rozvoj obce – Územní plán nový – PŘÍPRAVA – doplněny výsledky průzkumu území a územně analytických podkladů, které sloužily jako podklad pro zpracování návrhu zadání územního plánu

 

  1. V sekci Rozvoj obce – EIA posouzení vlivu na ŽP

   doplněn úvodní text s vysvětlením, proč  je důležité sledovat záměry plánované ve Zdibech a blízkém okolí

 • doplněny jednotlivé záměry a stanovisko Zdib k nim

 

      7. V sekci Jak si zařídit byl upraven postup pro zřízení kanalizační přípojky  - doplněn kontakt na možného zhotovitele přípojky včetně ceníku prací

 

  1. Na stránce Rady obce bylo aktualizováno usnesení Rady obce č. 206/37/2021, kde nedopatřením chyběla část textu

 

  1. V sekci Praktické informace pro občany – na stránce Kanalizace přehledně bylo doplněno, koho a v jakých lhůtách se týká poplatková povinnost

 

  1. V sekci Praktické informace pro občany  - na stránce Sčítání lidu, domů a bytů 2021 byly :

 provedeny drobné úpravy textu

• vložen aktualizovaný leták Sčítání

 

 

 

Datum a čas: 09.04.2021 14:01
Napsal:
Kategorie: Novinky na webu

Patička stránky