GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Návod, jak se dozvědět o obsahu rozhodování Rady obce - transparentní rozhodování vedení obce Zdiby

Pokud chcete být detailně informováni o čem rozhoduje Rada obce Zdiby, věnujte na webu obce pozornost rubrice "Zastupitelstvo, rada, komise" a po jejím otevření kolonce "Usnesení rady".

Zde najdete obsah veškerých rozhodnutí Rady obce, včetně tzv. Důvodových zpráv - tedy vysvětlení podstaty problému a důvodů, proč Rada obce v dané věci rozhodla tak, jak rozhodla.

Toto zveřejňování, nad rámec povinností, které nám klade zákon o obcích, děláme pro vaši lepší informovanost.

Děkujeme.

Datum a čas: 21.12.2018 23:30
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky