GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Na čistotě ovzduší kolem dálnice D8 záleží městům, Ostravské univerzitě i Norsku

Získat jasná a aktuální data a poté navrhnout adekvátní řešení na opatření na zlepšení čistoty ovzduší - na této myšlence je postaven koncept projektu “Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdib” - zkráceně TENT AIR. Mobilní měření za pomoci špičkových technologií, analýza výsledků měření i modelování rozptylu látek, jsou prováděny za podpory EHP Norských fondů. V rámci těchto aktivit došlo k propojení univerzitního prostředí s městy, výzkumnými organizacemi i zájmovými spolky a firmami, aby se společně zjistilo, jak velkým znečišťovatelem v okolí je právě doprava na této části Transevropské magistrály a jak je možné kvalitu ovzduší chránit.

“Mnoho lidí si to často ani neuvědomuje, ale výzkum na poli čistoty ovzduší je velice důležitý. Zdrojů znečišťování ovzduší je v dnešní době celá řada - od průmyslových, lokálních  až po dopravní. Právě doprava představuje podle WHO největší riziko pro obyvatele městských aglomerací. Cílem našich aktivit je zjistit výchozí stav, poté ve spolupráci  s odborníky navrhnout jeho zlepšení formou 3 akčních plánů ve městech Ústí nad Labem, Mělník a Zdiby,” vysvětluje koordinátor projektu Mgr. Jana Panáčková.

Lídrem projektu a odborným garantem je Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, která se identifikaci zdrojů věnuje již od 90. let a řeší několik podobných projektů po celé republice. Díky mobilní měřící technice a vysoce kvalitnímu laboratornímu zázemí můžeme získat kvalitní a přesná data o znečišťování ovzduší. „Metodika identifikace vychází z postupů americké EPA a byla několikrát využita pro Ministerstvo životního prostředí ČR.“ uvedl Mgr. Jiří Bílek, Ph.D. Validovaná data budou předána významnému norskému partnerovi Norsk Energi a ten provede modelování rozptylu měřených látek. Model nám lépe odhalí příčiny znečištění ovzduší a způsoby jeho šíření. Na jeho základě bude možné efektivně nastavit opatření pro ochranu ovzduší a zdraví obyvatel.

Zapojena jsou dvě významná města - Ústí nad Labem a Mělník a obec Zdiby. Za podpory jednotlivých primátorů a starostů budou realizována mobilní měření spojená s osvětou pro širokou veřejnost. Veřejnost sej již na konci roku 2021 nebo začátku roku 2022 bude moci v těchto městech zúčastnit Dnů otevřených dveří techniky a na vlastní oči zjistit, jak taková měření probíhají, co vše je v silách mobilních stanic a jak lze ihned z první ruky znát jasné výsledky.

Oficiální zahájení projektu je plánováno na 22. 10. 2021 od 10:00 v Ústí nad Labem (prostory ICUK, Velká hradební 2800, 400 01) a zúčastní se ho všechny zapojené strany, a to včetně zmíněných norských partnerů. Samotné měření kvality ovzduší bude zahájeno do konce roku 2021 po konzultaci vzájemných potřeb všech zapojených subjektů. “Dovoluji si Vás jménem všech zúčastněných pozvat na úvodní konferenci projektu TEN-T. Účastnit se jí budou projektoví odborníci, včetně zástupců norské strany (se simultánním překladem), kteří jsou připraveni zodpovědět vaše otázky,” doplňuje Panáčková a vyzývá všechny, kteří mají zájem se účastnit buď osobně nebo online, aby ji kontaktovali na emailu info@tentair.cz.

  

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Jana Panáčková, koordinátor projektu

 

 

Program konference:

10:00h - 10:20h    Úvodní slovo hlavního partnera VŠB, Technická univerzita Ostrava a starostů zapojených měst

10:20h -11:05h     Představení projektu, Mgr. Jiří Bílek PhD., VŠB, Technická univerzita Ostrava,

Ovzduší, emoce a projekty, Jak vnímáme ovzduší, jak působí na naše zdraví a jak se dají řešit konkrétní problémy.

11:05 – 11:35h     Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.: metoda finger printu zdrojů. Jak se dají identifikovat zdroje znečišťování a jak to bude v projektu.

11:35 – 12:00h     Coffeebreak

12:00 -12:15h       Mobilní měření ovzduší, používané techniky, Ing. Zbyněk Novák, SPOLEČNĚ, z.s.

12:15 - 12:30h      Modelování naměřených dat, Dag Borgnes, Norsk Energi

12:30 - 12:45h      Tvorba akčních plánů pro jednotlivá města, RNDr. Lubomír Paroha

12:45 - 13:00h      Diskuse

 

 

Prosíme, přihlaste se na email:  info@tentair.cz nejpozději do 19.10. 2021.

 

                                       

Vložený dokument

Konference TENT Air pdf pdf 5 MB
Datum a čas: 12.10.2021 14:33
Napsal:
Kategorie: Ostatní

Patička stránky