Obsah stránky

Haly GOODMAN Zdiby

 

Goodman Zdiby logistics centre
Krajský úřad Středočeského kraje  zveřejnil  12.12.2017 doplněnou a přepracovanou dokumentaci vlivů záměru  „Goodman Zdiby logistics centre“ na životní prostředí. Zároveň obec Zdiby zveřejnila  informaci na úřední desce, kde bude vyvěšena na dobu 30 dnů.
 Podrobnější  informace je zveřejněna na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a v Informačním systému CENIA http://www.cenia.cz/eia  spolu s textem přepracované dokumentace pod kódem STC 1980.
 S odvoláním na znění §8 odst.3) zákona může veřejnost, dotčená veřejnost,  dotčené orgány a  dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k přepracované dokumentaci Krajskému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění  informace o přepracované dokumentaci na úřední desce tj. do 11.1.2018.
Případně předávejte vaše podněty k mým rukám, nebo na email zacek@obeczdiby.cz , kdy vaše podněty společně se stanoviskem obce , jako místostarosta pověřený zastupitelstvem, za obec předám na KÚ. 
Jiří Žáček
 

Datum a čas: 12.12.2017 11:35
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky