GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Goodman Zdiby Logistics Centre - ukončení řízení o posuzování vlivu záměru na životní prostředí

Vážení spoluobčané, milí sousedé.

 

Rádi bychom vás informovali o tom, že téměř po 5 letech bylo dne 19. 2. 2021 ukončeno řízení  o posuzování vlivu záměru „Goodman Zdiby Logistics Centre“ na životní prostředí.  Jak jistě víte, jednalo se o záměr obřích logistických hal, které měly být situovány v bezprostřední blízkosti původního historického centra obce, nedaleko hřbitova, kostela a Zdibského zámku.

Vizualizace záměru dle zfalšovaného výškopisu:

 

Dokumentace tohoto záměru, posuzovaná v řízení u Krajského úřadu Středočeského kraje, byla díky spolupracujícím odborníkům, občanské iniciativě, spolkům a především díky pomoci vás všech občanů naší obce, ale i obcí okolních, dvakrát vrácena k přepracování (dne 5.6.2017 a dne 29.1.2019). Proti záměru bylo nashromážděno v součtu cca 9500 podpisů. Dne 19. 2. 2021 byl proces posuzování tohoto záměru ukončen.

 

Za obec Zdiby se i nadále věnujeme ochraně tohoto území (mimo jiné také stavební uzávěrou) a  budeme se také věnovat vhodnému využití této přetížené části obce Zdiby. Považujeme za důležité ctít výsledek občanského referenda k této problematice z října r. 2018.

 

Děkujeme vám!

 

S úctou

 

Eva Slavíková, starostka

 

Datum a čas: 22.02.2021 11:43
Napsal:
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky