Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Svazek obcí

Obec Zdiby je členem svazku obcí Region Povodí Mratínského potoka. Dne 14.12.2010 bylo na Sněmu starostů svoleno nové vedení, a to:

Předseda:           Mgr.Martin Kupka, starosta Obce Líbeznice

Místopředseda:   MUDr.Markéta Hellerová, starostka Obce Zdiby

                           Petr Lanc, starosta Obce Měšice

Starostové vyjádřili zájem vystupovat společně v klíčových aktuálních tématech jako je dopravní obslužnost, projednávání významných investičních záměrů, územní rozvoj a ochrana přírody a krajiny vůči nadřízeným orgánům státní správy, vůči krajské samosprávě a případně i vůči vládě a parlamentu. Účastníci jednání se shodli na potřebě aktualizovat v příštím roce plán rozvoje regionu a vytipovat možné společné projekty.

O projednávaných tématech se můžete dozvědět více v zápisech a společných dopisech.

Patička stránky