Obsah stránky

Tramvaj ve Zdibech

Tramvaj ve Zdibech
Dnes  26.5.2017 proběhla na OÚ Zdiby již druhá koordinační  schůzka  se starosty okolních obcí a majitelů pozemků podél uvažované tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby. Po diskusi se všichni shodli na uvažované trase a záchytných parkovištích a dali zelenou zpracovateli studie a projektu firmě DIPRO. Trasa povede prostředním pruhem silnice Ústecká (Pražská) ke kruhovému objezdu Stará Pošta, přemostěním dálnice na pozemky u Sedlce, kde bude točna a záchytné parkoviště. Menší záchytná parkoviště jsou naplánována u bývalé skládky v Dolních Chabrech a u sjezdu z dálničního okruhu (plánovaného) na území Zdib.
Další harmonogram je předběžně stanoven takto.
Srpen 2017 – předložení studie a projednání prodeje pozemků s majiteli
2018-2020 – zpracování projektu, odsouhlasení stavby jako veřejně prospěšné, EIA, zapracování do územních plánů dotčených obcí, stavební povolení, výkup pozemků a další nezbytné kroky k realizaci
2020 – 2022 realizace stavby
Jiří Žáček
 

Datum a čas: 26.05.2017 11:57
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky