Obsah stránky

Kam s olejem ?

Jak naložit se zbytky tuků z kuchyně?
Obec  Zdiby, na základě podnětu občanů, zajistila možnost likvidace tuků a olejů používaných k vaření a smažení. Stačí uložit tyto zbytky do PET lahví a odnést do speciálních nádob umístěných na těchto místech:  u vrat do sběrného dvora v ul. U Školy, Na Návsi ( Brnky), U Vodojemu ( Holosmetky). Jejich následnou likvidaci bude provádět společnost EKO-PF po dohodě s vedením obce.
Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic, ani do kanalizace. Pokud vysmažený tuk vyléváte do odpadu, dříve nebo později dojde k havarijnímu stavu  ucpáním odpadních systémů. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde po ochlazení tuků dochází k zanešení čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny, a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího  procesu (zbytky jídel, tuky,cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky) a splaškové vody, vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných komplikací.
S použitými tuky  bychom  měli nakládat jinak, odnést v PET lahvích do separačních nádob, a zbytečně neničit jak odpadové potrubí svého domu, tak veřejný kanalizační řád.
Jiří Žáček
 

Datum a čas: 02.03.2017 16:04
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky