Mapa stránekOdběr novinekPřihlášeníHledat

logo_tit
Aktuality
Platba TKO na rok 2015

Poplatek za TKO na rok 2015 zůstává stejný jako vloni tj. ve výši 500,- Kč pro osoby, které mají trvalý pobyt v obci Zdiby nebo vlastní rekreační objekt v obci.

Platbu pro trvale bydlící lze uhradit pouze v hotovosti v pokladně OÚ Zdiby

Platbu za rekreační objekty lze hradit v hotovosti na pokladně OÚ Zdiby, složenkou nebo bankovním převodem :

číslo účtu    :  2623201/0100

Variabilní symbol  : 1115

Specifický symbol : katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

k.ú. Přemyšlení : 5

k.ú. Zdiby         : 7

k.ú. Brnky        : 8

Do poznámky : adresa rekreačního objektu, jméno vlastníka

Vzor : platba za TKO rok 2015 za chatu evidenční číslo 0135 v ulici Bojínkova, k.ú. Brnky, majitel Josef Novák - variabilní symbol 1115, specifický symbol 80135, do zprávy pro příjemce, Bojínkova, Novák

Platnost známky na rok 2014 končí dnem 28.2.2015

 
Úprava úředních hodin pro veřejnost v době od 12.1.2015 do 26.2.2015

Výběr poplatků za TKO (pí. Uhlová, přízemí)

Pondělí :  8.00 - 12.00          13.00 - 18.00

Středa  :  8.00 - 12.00          13.00 - 17.00

Ověřování (pí. Uhlová, přízemí)

Úterý   :   8.00 - 12.00

Čtvrtek :   8.00 - 12.00

Pátek   :  zavřeno

Poznámka : Ve dnech 19.1. a 20.1.2015 se poplatky nevybírají a neověřuje se z důvodu dovolené pí. Uhlové

Podatelna, Czechpoint a přihlašování k trvalému pobytu (sl. Dobrevová, 1.patro)

Pondělí     :  8.00 - 12.00         13.00 - 18.00

Úterý        :  8.00 - 12.00

Středa      :  8.00 - 12.00         13.00 - 17.00

Čtvrtek     :  8.00 - 12.00

Pátek       :  Zavřeno

 
Knihovna i ve čtvrtek

Důležité upozornění pro čtenáře:

Knihovna ve Zdibech je nově otevřena takto :

úterý             16.00 hod - 19.00 hod

čtvrtek           16.00 hod - 19.00 hod

 
Nabídka pracovní pozice - řidič autobusu

 

Dopravní společnost se sídlem v Brandýse n. L. – Staré

Boleslavi přijme


 

řidiče autobusů

( HPP, VPP nebo důchodce)

pro oblast Brandýsa nad Labem a Mělníka

 

kompletní informace viz. příloha

 

icon inzerce řidiči ME+SB (74.5 kB)

 

 
Návrh změny č.1 ÚP Zdib - informace z jednání zastupitelstva obce

Informace z jednání zastupitelstva 4.8.2014

 

            Na základě jednání zastupitelstva obce Zdiby dne 4.8.2014, na kterém zastupitelé usnesením č. 14/08/14 přerušili proces změny č. 1. Územního plánu Zdib tímto oznamujeme, že jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Zdib dne 6.8.2014 od 10.00hod. na Obecním úřadě ve Zdibech bylo zrušeno.

  

Dle vyjádření pořizovatele se termín pro podání připomínek, které byly avizované ve veřejné vyhlášce RUŠÍ. S ohledem na usnesení zastupitelstva není známo, jakou podobu bude mít návrh změny ÚP v době pokračování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Nabídka pracovní pozice

Obec Líbeznice zastoupená starostou Mgr. Martinem Kupkou vyhlašuje v souladu se zák. č.
312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení místa koordinačního, projektového a programového pracovníka Obecního úřadu v Líbeznicích.

VŘ - koordinační, projektový a programový pracovník - říjen 2014 (261.68 kB)

 
informace pro občany - Vyhláška o ochraně dřevin

Informace pro občany - Vyhláška o ochraně dřevin (338.95 kB)

 
Informace o postupu k žádosti o mimořádný odstřel černé zvěře (divočáků)

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se v tomto období množí stížnosti na poničení zahrad a plotů černou zvěří, informujeme Vás, že tuto agendu má v kompetenci Odbor životního prostředi MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a následně odstřel zajišťuje pověřený pracovník mysliveckého sboru.

Vzor žádosti i vysvětlivky k postupu přikládáme k této zprávě.
OÚ Zdiby

 


Obecní úřad Zdiby

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 8.00-12.00 13.00-18.00
Úterý 8.00-12.00 13.00-14.30
Středa 8.00-12.00 13.00-17.00
Čvrtek 8.00-12.00 13.00- 14.30
Pátek 8.00-12.00 pouze po telefonické domluvě


 

Prohlášení o přístupnosti

Poplatek za TKO na rok 2015 zůstává ve stejné výši jako vloni tj. 500,- Kč za osobu mající na území obce trvalý pobyt nebo vlastnící rekreační objekt.

Platbu pro trvale bydlící lze uhradit pouze v hotovosti v pokladně OÚ Zdiby do 28.2.2015

Platbu za rekreační objekty lze hradit v hotovosti na pokladně OÚ Zdiby, složenkou, bankovním převodem

číslo účtu :     2623201/0100

variabilní symbol :  1115

Specifický symbol :  katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

Přemyšlení :  5

Zdiby         :  7

Brnky        :  8

Do poznámky : adresa rekreačního objektu, jméno vlastníka

Vzor : platba za svoz TKO za rok 2015 za chatu evidenční číslo 0123 v ulici Chaberská, k.ú. Přemyšlení, majitel p. Josef Novák - variabilní symbol 1115, specifický symbol 50123, do zprávy pro příjemce : Chaberská, Novák

Platnost známky za rok 2014 končí dnem 28.2.2015

 

 

 

Obec Líbeznice zastoupená starostou Mgr. Martinem Kupkou vyhlašuje v souladu se zák. č.
312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení místa koordinačního, projektového a programového pracovníka Obecního úřadu v Líbeznicích.

icon VŘ - koordinační, projektový a programový pracovník - říjen 2014 (261.68 kB)

 

Poplatek za TKO na rok 2015 zůstává stejný jako vloni tj. ve výši 500,- Kč pro osoby, které mají trvalý pobyt v obci Zdiby nebo vlastní rekreační objekt v obci.

Platbu pro trvale bydlící lze uhradit pouze v hotovosti v pokladně OÚ Zdiby

Platbu za rekreační objekty lze hradit v hotovosti na pokladně OÚ Zdiby, složenkou nebo bankovním převodem :

číslo účtu    :  2623201/0100

Variabilní symbol  : 1115

Specifický symbol : katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

k.ú. Přemyšlení : 5

k.ú. Zdiby         : 7

k.ú. Brnky        : 8

Do poznámky : adresa rekreačního objektu, jméno vlastníka

Vzor : platba za TKO rok 2015 za chatu evidenční číslo 0135 v ulici Bojínkova, k.ú. Brnky, majitel Josef Novák - variabilní symbol 1115, specifický symbol 80135, do zprávy pro příjemce, Bojínkova, Novák

Platnost známky na rok 2014 končí dnem 28.2.2015

 

Výběr poplatků za TKO (pí. Uhlová, přízemí)

Pondělí :  8.00 - 12.00          13.00 - 18.00

Středa  :  8.00 - 12.00          13.00 - 17.00

Ověřování (pí. Uhlová, přízemí)

Úterý   :   8.00 - 12.00

Čtvrtek :   8.00 - 12.00

Pátek   :  zavřeno

Poznámka : Ve dnech 19.1. a 20.1.2015 se poplatky nevybírají a neověřuje se z důvodu dovolené pí. Uhlové

Podatelna, Czechpoint a přihlašování k trvalému pobytu (sl. Dobrevová, 1.patro)

Pondělí     :  8.00 - 12.00         13.00 - 18.00

Úterý        :  8.00 - 12.00

Středa      :  8.00 - 12.00         13.00 - 17.00

Čtvrtek     :  8.00 - 12.00

Pátek       :  Zavřeno

 

Důležité upozornění pro čtenáře:

Knihovna ve Zdibech je nově otevřena takto :

úterý             16.00 hod - 19.00 hod

čtvrtek           16.00 hod - 19.00 hod

 

 

Dopravní společnost se sídlem v Brandýse n. L. – Staré

Boleslavi přijme


 

řidiče autobusů

( HPP, VPP nebo důchodce)

pro oblast Brandýsa nad Labem a Mělníka

 

kompletní informace viz. příloha

 

icon inzerce řidiči ME+SB (74.5 kB)

 

 
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

Strana 1 z 2