Mapa stránekOdběr novinekPřihlášeníHledat

logo_tit
Aktuality
Inventarizace stávající vzrostlé zeleně v obci

S ohledem na riziko padání stromů a větví na veřejných prostranstvích byl zpracován projekt Inventarizace stávající vzrostlé zeleně v obci s návrhem pěstebních opatření - I. etapa, který se v této době začíná realizovat.

Pro informaci přikládáme tento projekt

 

TZ Pěstební opatření Zdiby

Situace pěstební opatření Přemýšlení

Situace pěstební opatření Zdiby

Situace případné výsadby Zdiby

 

 
Platba TKO na rok 2015

Poplatek za TKO na rok 2015 zůstává stejný jako vloni tj. ve výši 500,- Kč pro osoby, které mají trvalý pobyt v obci Zdiby nebo vlastní rekreační objekt v obci.

Platbu pro trvale bydlící lze uhradit pouze v hotovosti v pokladně OÚ Zdiby

Platbu za rekreační objekty lze hradit v hotovosti na pokladně OÚ Zdiby, složenkou nebo bankovním převodem :

číslo účtu    :  2623201/0100

Variabilní symbol  : 1115

Specifický symbol : katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

k.ú. Přemyšlení : 5

k.ú. Zdiby         : 7

k.ú. Brnky        : 8

Do poznámky : adresa rekreačního objektu, jméno vlastníka

Vzor : platba za TKO rok 2015 za chatu evidenční číslo 0135 v ulici Bojínkova, k.ú. Brnky, majitel Josef Novák - variabilní symbol 1115, specifický symbol 80135, do zprávy pro příjemce, Bojínkova, Novák

Platnost známky na rok 2014 končí dnem 28.2.2015

 
Úprava úředních hodin pro veřejnost v době od 12.1.2015 do 26.2.2015

Výběr poplatků za TKO (pí. Uhlová, přízemí)

Pondělí :  8.00 - 12.00          13.00 - 18.00

Středa  :  8.00 - 12.00          13.00 - 17.00

Ověřování (pí. Uhlová, přízemí)

Úterý   :   8.00 - 12.00

Čtvrtek :   8.00 - 12.00

Pátek   :  zavřeno

Poznámka : Ve dnech 19.1. a 20.1.2015 se poplatky nevybírají a neověřuje se z důvodu dovolené pí. Uhlové

Podatelna, Czechpoint a přihlašování k trvalému pobytu (sl. Dobrevová, 1.patro)

Pondělí     :  8.00 - 12.00         13.00 - 18.00

Úterý        :  8.00 - 12.00

Středa      :  8.00 - 12.00         13.00 - 17.00

Čtvrtek     :  8.00 - 12.00

Pátek       :  Zavřeno

 
Knihovna i ve čtvrtek

Důležité upozornění pro čtenáře:

Knihovna ve Zdibech je nově otevřena takto :

úterý             16.00 hod - 19.00 hod

čtvrtek           16.00 hod - 19.00 hod

 
Nabídka pracovní pozice - řidič autobusu

 

Dopravní společnost se sídlem v Brandýse n. L. – Staré

Boleslavi přijme


 

řidiče autobusů

( HPP, VPP nebo důchodce)

pro oblast Brandýsa nad Labem a Mělníka

 

kompletní informace viz. příloha

 

icon inzerce řidiči ME+SB (74.5 kB)

 

 
Nabídka pracovní pozice

Obec Líbeznice zastoupená starostou Mgr. Martinem Kupkou vyhlašuje v souladu se zák. č.
312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení místa koordinačního, projektového a programového pracovníka Obecního úřadu v Líbeznicích.

VŘ - koordinační, projektový a programový pracovník - říjen 2014 (261.68 kB)

 
informace pro občany - Vyhláška o ochraně dřevin

Informace pro občany - Vyhláška o ochraně dřevin (338.95 kB)

 
Informace o postupu k žádosti o mimořádný odstřel černé zvěře (divočáků)

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se v tomto období množí stížnosti na poničení zahrad a plotů černou zvěří, informujeme Vás, že tuto agendu má v kompetenci Odbor životního prostředi MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a následně odstřel zajišťuje pověřený pracovník mysliveckého sboru.

Vzor žádosti i vysvětlivky k postupu přikládáme k této zprávě.
OÚ Zdiby

 


Obecní úřad Zdiby

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 8.00-12.00 13.00-18.00
Úterý 8.00-12.00 13.00-14.30
Středa 8.00-12.00 13.00-17.00
Čvrtek 8.00-12.00 13.00- 14.30
Pátek 8.00-12.00 pouze po telefonické domluvě


 

Prohlášení o přístupnosti

Poplatek za TKO na rok 2015 zůstává ve stejné výši jako vloni tj. 500,- Kč za osobu mající na území obce trvalý pobyt nebo vlastnící rekreační objekt.

Platbu pro trvale bydlící lze uhradit pouze v hotovosti v pokladně OÚ Zdiby do 28.2.2015

Platbu za rekreační objekty lze hradit v hotovosti na pokladně OÚ Zdiby, složenkou, bankovním převodem

číslo účtu :     2623201/0100

variabilní symbol :  1115

Specifický symbol :  katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

Přemyšlení :  5

Zdiby         :  7

Brnky        :  8

Do poznámky : adresa rekreačního objektu, jméno vlastníka

Vzor : platba za svoz TKO za rok 2015 za chatu evidenční číslo 0123 v ulici Chaberská, k.ú. Přemyšlení, majitel p. Josef Novák - variabilní symbol 1115, specifický symbol 50123, do zprávy pro příjemce : Chaberská, Novák

Platnost známky za rok 2014 končí dnem 28.2.2015

 

 

 

Obec Líbeznice zastoupená starostou Mgr. Martinem Kupkou vyhlašuje v souladu se zák. č.
312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení místa koordinačního, projektového a programového pracovníka Obecního úřadu v Líbeznicích.

icon VŘ - koordinační, projektový a programový pracovník - říjen 2014 (261.68 kB)

 

S ohledem na riziko padání stromů a větví na veřejných prostranstvích byl zpracován projekt Inventarizace stávající vzrostlé zeleně v obci s návrhem pěstebních opatření - I. etapa, který se v této době začíná realizovat.

Pro informaci přikládáme tento projekt

 

TZ Pěstební opatření Zdiby

Situace pěstební opatření Přemýšlení

Situace pěstební opatření Zdiby

Situace případné výsadby Zdiby

 

 

Poplatek za TKO na rok 2015 zůstává stejný jako vloni tj. ve výši 500,- Kč pro osoby, které mají trvalý pobyt v obci Zdiby nebo vlastní rekreační objekt v obci.

Platbu pro trvale bydlící lze uhradit pouze v hotovosti v pokladně OÚ Zdiby

Platbu za rekreační objekty lze hradit v hotovosti na pokladně OÚ Zdiby, složenkou nebo bankovním převodem :

číslo účtu    :  2623201/0100

Variabilní symbol  : 1115

Specifický symbol : katastrální území + evidenční číslo chaty (včetně nuly)

k.ú. Přemyšlení : 5

k.ú. Zdiby         : 7

k.ú. Brnky        : 8

Do poznámky : adresa rekreačního objektu, jméno vlastníka

Vzor : platba za TKO rok 2015 za chatu evidenční číslo 0135 v ulici Bojínkova, k.ú. Brnky, majitel Josef Novák - variabilní symbol 1115, specifický symbol 80135, do zprávy pro příjemce, Bojínkova, Novák

Platnost známky na rok 2014 končí dnem 28.2.2015

 

Výběr poplatků za TKO (pí. Uhlová, přízemí)

Pondělí :  8.00 - 12.00          13.00 - 18.00

Středa  :  8.00 - 12.00          13.00 - 17.00

Ověřování (pí. Uhlová, přízemí)

Úterý   :   8.00 - 12.00

Čtvrtek :   8.00 - 12.00

Pátek   :  zavřeno

Poznámka : Ve dnech 19.1. a 20.1.2015 se poplatky nevybírají a neověřuje se z důvodu dovolené pí. Uhlové

Podatelna, Czechpoint a přihlašování k trvalému pobytu (sl. Dobrevová, 1.patro)

Pondělí     :  8.00 - 12.00         13.00 - 18.00

Úterý        :  8.00 - 12.00

Středa      :  8.00 - 12.00         13.00 - 17.00

Čtvrtek     :  8.00 - 12.00

Pátek       :  Zavřeno

 

Důležité upozornění pro čtenáře:

Knihovna ve Zdibech je nově otevřena takto :

úterý             16.00 hod - 19.00 hod

čtvrtek           16.00 hod - 19.00 hod

 
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

Strana 1 z 2